Lal Dupatte Wali Official Trailer

Movie -Lal Dupatte Wali
Producer – Bharat Singh
Director – Shailesh Ramakant Pandey
Presents – Sanjeev D Mishra & Daya Prasad M Mishra
Cast – Rohit Singh, Anjana Singh, Kunal Singh, Sanjay Pandey, Viru Chowdhury, Ashok Vajpayee, Tarak Singh, Girish Sharma, Sony Singh, Jeba Khan, Pawan Gupta, Ayajh Khan, Seema Singh, Sambhavna Seth.
Music : Om Jha & Pawan Mishra