Ke Lihi Tender First Look Poster Release

Avinash Film Productions Bhojpuri film “KE LIHI TENDER” First Look Release. The film is being produced by Dr. S.D. Gautam and directed by Meraj Khan. The film is written by Nanhe Pandey, music by Anuj Tiwari, lyrics by Sudhakar Sharma & Pyarelal “Kavi”, choreography by Ashok-Mayank & Santosh Kumar, action by Dilip Yadav and cinematography by Dilip Jaan. Co-Producer: Mukhtar Ahmed. It stars Viraj Bhatt, Madhuri Mishra, Ayaz Khan, Sanjay Pandey, Rajkapoor Shahi, Gopal Rai, Kokila Yadav, Shankar Dayal Gautam, Prerna Sharma, Gaffar Khan and others